Entitlements: list

Wyświetla wszystkie uprawnienia określonego użytkownika. Ustawiono tylko identyfikator. Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą używać tej metody i mogą korzystać z naszych nowych rekomendacji.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#entitlementsListResponse",
  "entitlement": [
    entitlements Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
entitlement[] list Uprawnienie użytkownika do korzystania z usługi (np. aplikacji). Może to być na przykład bezpłatna aplikacja, którą użytkownik zainstalował, lub płatna aplikacja, do której ma przypisaną licencję.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#entitlementsListResponse".