Grouplicenses: list

Pobiera identyfikatory wszystkich usług, na które firma ma licencję grupową. Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą używać tej metody i mogą korzystać z naszych nowych rekomendacji.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicensesListResponse",
  "groupLicense": [
    grouplicenses Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
groupLicense[] list Licencja grupowa na produkt zatwierdzony do użytku w firmie.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#groupLicensesListResponse".