Grouplicenseusers: list

Pobiera identyfikatory użytkowników, którym przyznano uprawnienia na podstawie licencji. Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą używać tej metody i mogą korzystać z naszych nowych rekomendacji.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId/users

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
groupLicenseId string Identyfikator usługi, na którą kierowana jest grupa, np. „app:com.google.android.gm”.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
user[] list Użytkownik organizacji.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse".