Installs: get

Pobiera szczegóły instalacji aplikacji na urządzeniu.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
deviceId string Identyfikator Androida urządzenia.
enterpriseId string Identyfikator firmy.
installId string Identyfikator reprezentowanej przez instalację produktu, np. „app:com.google.android.gm”.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się powiedzie, ta metoda zwróci zasób instalacji w treści odpowiedzi.