Installs: list

Pobiera szczegóły wszystkich aplikacji zainstalowanych na określonym urządzeniu.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
deviceId string Identyfikator Androida urządzenia.
enterpriseId string Identyfikator firmy.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#installsListResponse",
  "install": [
    installs Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
install[] list Instalacja aplikacji na określonym urządzeniu Istnienie instalacji oznacza, że użytkownik musi mieć uprawnienia do aplikacji.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#installsListResponse".