Managedconfigurationsfordevice: update

Dodaje lub aktualizuje konfigurację zarządzaną dla poszczególnych aplikacji na określonym urządzeniu.

Żądanie

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
deviceId string Identyfikator Androida urządzenia.
enterpriseId string Identyfikator firmy.
managedConfigurationForDeviceId string Identyfikator konfiguracji zarządzanej (identyfikator produktu), np. „app:com.google.android.gm”.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób Managedconfigurationsfordevice.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci zasób Managedconfigurationsfordevice w treści odpowiedzi.