Managedconfigurationsforuser: delete

Usunięcie konfiguracji zarządzanej przez użytkownika dla aplikacji w przypadku określonego użytkownika.

Żądanie

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
managedConfigurationForUserId string Identyfikator konfiguracji zarządzanej (identyfikator produktu), np. „app:com.google.android.gm”.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.