Managedconfigurationsforuser: list

Wyświetla wszystkie konfiguracje zarządzane przez użytkownika dla określonego użytkownika. Ustawiono tylko identyfikator.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#managedConfigurationsForUserListResponse",
  "managedConfigurationForUser": [
    managedconfigurationsforuser Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
managedConfigurationForUser[] list Konfiguracja zarządzana aplikacji dla określonego użytkownika.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#managedConfigurationsForUserListResponse".