Managedconfigurationsforuser: update

Dodaje lub aktualizuje ustawienia konfiguracji zarządzanej aplikacji dla określonego użytkownika. Jeśli obsługujesz element iframe typu „konfiguracje zarządzane”, możesz zastosować konfiguracje zarządzane do użytkownika, określając w żądaniu parametr mcmId i powiązane z nim zmienne konfiguracji (jeśli istnieją). Wszyscy dostawcy usług EMM mogą też stosować konfiguracje zarządzane, przekazując listę zarządzanych usług.

Żądanie

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
managedConfigurationForUserId string Identyfikator konfiguracji zarządzanej (identyfikator produktu), np. „app:com.google.android.gm”.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj Managedconfigurationsforuser resource.

Odpowiedź

Jeśli operacja się powiedzie, ta metoda zwraca zasób Managedconfigurationsforuser w treści odpowiedzi.