Managedconfigurationssettings

Listę metod dostępnych dla tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

list
Wyświetla wszystkie ustawienia konfiguracji zarządzanej wybranej aplikacji.