Permissions

Listę metod dostępnych dla tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Zasób Uprawnienia reprezentuje dodatkowe możliwości, które trzeba przyznać aplikacji na Androida, co wymaga jednoznacznej zgody. Administrator firmy musi wyrazić zgodę na te uprawnienia w imieniu użytkowników, aby móc utworzyć uprawnienia aplikacji.

Zbiór uprawnień jest tylko do odczytu. Informacje podawane w przypadku każdego uprawnienia (zlokalizowana nazwa i opis) powinny być używane w interfejsie MDM podczas uzyskiwania zgody od firmy.

{
  "kind": "androidenterprise#permission",
  "permissionId": string,
  "name": string,
  "description": string
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
description string Dłuższy opis zasobu Uprawnienia z dodatkowymi informacjami o jego wpływie.
kind string
name string Nazwa uprawnienia.
permissionId string Nieprzejrzysty ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący uprawnienie.

Metody

pobierz
Pobiera szczegółowe informacje o uprawnieniach aplikacji na Androida do wyświetlania dla administratora firmy.