Products: generateApprovalUrl

יוצרת כתובת URL שאפשר לעבד ב-iframe כדי להציג את ההרשאות (אם יש) של מוצר. כדי לאשר את המוצר, אדמינים בארגון צריכים לראות את ההרשאות האלה ולאשר אותן בשם הארגון.

אדמינים צריכים לקבל את ההרשאות שמוצגות על ידי אינטראקציה עם רכיב נפרד בממשק המשתמש במסוף ה-EMM, והפעולה הזו צריכה להפעיל את השימוש בכתובת ה-URL הזו כנכס approvalUrlInfo.approvalUrl בקריאה ל-Products.approve כדי לאשר את המוצר. ניתן להשתמש בכתובת ה-URL הזו רק להצגת הרשאות למשך עד יום אחד.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/generateApprovalUrl

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
productId string המזהה של המוצר.
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
languageCode string קוד השפה BCP 47 שמשמש לשמות ולתיאורים של ההרשאות ב-iframe שהוחזר, למשל 'en-US'.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "url": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
url string כתובת URL שניתן לעבד ב-iframe כדי להציג את ההרשאות (אם יש) של מוצר. אפשר להשתמש בכתובת ה-URL הזו כדי לאשר את המוצר רק פעם אחת ורק תוך 24 שעות ממועד היצירה שלו, באמצעות הקריאה Products.approve. אם המוצר לא מאושר כרגע ואין לו הרשאות, כתובת ה-URL הזו תפנה לדף ריק. אם המוצר מאושר כרגע, המערכת תיצור כתובת URL רק אם נוספו לו הרשאות מאז האישור האחרון שלו. בכתובת ה-URL יוצגו רק ההרשאות החדשות שעדיין לא אושרו.