Products: get

אחזור פרטי מוצר להצגה למנהל מערכת ארגוני.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
productId string המזהה של המוצר, למשל "app:com.google.android.gm".
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
language string התג BCP47 בשפה המועדפת על המשתמש (למשל, 'en-US', 'de').

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם הצלחת, בשיטה הזו מוחזר משאב מוצרים בגוף התגובה.