Products: get

Pobiera szczegóły produktu do wyświetlenia administratorowi firmy.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
productId string Identyfikator produktu, np. „app:com.google.android.gm”.
Opcjonalne parametry zapytania
language string Tag BCP47 preferowanego języka użytkownika (np. „en-US” lub „de”).

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci zasób usługi w treści odpowiedzi.