Products: get

Kurumsal yöneticiye gösterilmesi için ürünün ayrıntılarını alır.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kurumun kimliği.
productId string Ürünün kimliği, ör. "app:com.google.android.gm".
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
language string Kullanıcının tercih ettiği dil için (ör. "en-US", "de") BCP47 etiketi.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Ürünler kaynağı döndürür.