Products: getPermissions

Pobiera uprawnienia aplikacji na Androida wymagane przez tę aplikację.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/permissions

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
productId string Identyfikator produktu.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
 "kind": "androidenterprise#productPermissions",
 "productId": string,
 "permission": [
  {
   "permissionId": string,
   "state": string
  }
 ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
productId string Identyfikator aplikacji, do której odnoszą się Twoje uprawnienia, np. „app:com.google.android.gm”.
permission[] list Uprawnienia wymagane przez aplikację.
permission[].permissionId string Nieprzejrzysty ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący uprawnienie.
permission[].state string Określa, czy uprawnienie zostało zaakceptowane.

Akceptowane wartości:
 • accepted
 • required
kind string