Products: getPermissions

Bu uygulamanın gerektirdiği Android uygulama izinlerini alır.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/permissions

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kurumun kimliği.
productId string Ürünün kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "androidenterprise#productPermissions",
 "productId": string,
 "permission": [
  {
   "permissionId": string,
   "state": string
  }
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
productId string İzinlerin ilişkili olduğu uygulama kimliği (ör. "app:com.google.android.gm").
permission[] list Uygulamanın gerektirdiği izinler.
permission[].permissionId string İzni benzersiz şekilde tanımlayan bir opak dize.
permission[].state string İznin kabul edilip edilmediği.

Kabul edilen değerler şunlardır:
 • "accepted"
 • "required"
kind string