Products: unapprove

Nie zatwierdza określonego produktu (i uprawnień do aplikacji, jeśli istnieją) Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą używać tej metody i mogą korzystać z naszych nowych rekomendacji.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/unapprove

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
productId string Identyfikator produktu.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.