Serviceaccountkeys: delete

הסרה וביטול התוקף של פרטי הכניסה שצוינו של חשבון השירות המשויך לארגון הזה. כדי לאחזר את חשבון השירות של השיחות ב-Enterprises.GetServiceAccount, צריך להגדיר אותו כחשבון השירות הארגוני באמצעות קריאה ל-Enterprises.SetAccount.

בקשה

בקשת HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys/keyId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
keyId string המזהה של המפתח.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר גוף תגובה ריק.