Serviceaccountkeys: delete

Bu kuruluşla ilişkili hizmet hesabı için belirtilen kimlik bilgilerini kaldırır ve geçersiz kılar. Arama hizmeti hesabı Enterprises.GetServiceAccount ile çağrılmalı ve Enterprises.SetAccount çağrılıp kurumsal hizmet hesabı olarak ayarlanmış olmalıdır.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys/keyId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kurumun kimliği.
keyId string Anahtarın kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.