Serviceaccountkeys: insert

Generuje nowe dane logowania dla konta usługi powiązanego z tą firmą. Konto usługi do wykonywania połączeń musi zostać pobrane przy użyciu metody Enterprises.GetServiceAccount i wybrane jako konto usługi dla firm, wywołujące Enterprises.SetAccount.

W zasobie, który chcesz wstawić, należy podać tylko typ klucza.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób konta konta z tymi właściwościami:

Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
Wymagane właściwości
type string Format pliku wygenerowanych danych kluczy.

Akceptowane wartości:
  • googleCredentials
  • pkcs12

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci zasób Serviceaccountkeys w treści odpowiedzi.