Serviceaccountkeys: insert

Bu kuruluşla ilişkili hizmet hesabı için yeni kimlik bilgileri oluşturur. Arama hizmeti hesabı Enterprises.GetServiceAccount ile çağrılmalı ve Enterprises.SetAccount çağrılıp kurumsal hizmet hesabı olarak ayarlanmış olmalıdır.

Eklenecek kaynakta yalnızca anahtarın türü doldurulmalıdır.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kurumun kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde aşağıdaki özellikleri içeren bir Serviceaccountkeys kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu Özellikler
type string Oluşturulan anahtar verilerinin dosya biçimi.

Kabul edilen değerler şunlardır:
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Serviceaccountkeys kaynağı döndürür.