Serviceaccountkeys: list

פירוט של כל פרטי הכניסה הפעילים לחשבון השירות שמשויך לארגון הזה. מוחזרים רק המזהה וסוג המפתח. כדי לאחזר את חשבון השירות של השיחות ב-Enterprises.GetServiceAccount, צריך להגדיר אותו כחשבון השירות הארגוני בקריאה ל-Enterprises.SetAccount.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "serviceAccountKey": [
    serviceaccountkeys Resource
  ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
serviceAccountKey[] list פרטי הכניסה של חשבון השירות.