Serviceaccountkeys: list

Wyświetla wszystkie aktywne dane logowania dla konta usługi powiązanego z tą firmą. Zwracany jest tylko identyfikator i typ klucza. Konto usługi do wykonywania połączeń musi zostać pobrane przy użyciu metody Enterprises.GetServiceAccount, a konto musi być skonfigurowane jako konto usługi dla firm przez wywołanie klasy Enterprises.SetAccount.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "serviceAccountKey": [
    serviceaccountkeys Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
serviceAccountKey[] list Dane logowania do konta usługi.