Serviceaccountkeys: list

Bu kuruluşla ilişkili hizmet hesabının tüm etkin kimlik bilgilerini listeler. Yalnızca kimlik ve anahtar türü döndürülür. Arama hizmeti hesabı Enterprises.GetServiceAccount çağrılarak alınmış, Enterprises.SetAccount çağırılarak kurumsal hizmet hesabı olarak ayarlanmış olmalıdır.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kurumun kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "serviceAccountKey": [
    serviceaccountkeys Resource
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
serviceAccountKey[] list Hizmet hesabı kimlik bilgileri.