Storelayoutclusters: delete

מוחקת אשכול.

בקשה

בקשת HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
clusterId string מזהה האשכול.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
pageId string המזהה של הדף.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר גוף תגובה ריק.