Storelayoutclusters: list

Pobiera szczegóły wszystkich klastrów na określonej stronie.

Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą korzystać z tej metody i mogą się odnosić do naszych nowych rekomendacji.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
pageId string Identyfikator strony.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w tym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie Uwierzytelnianie i autoryzacja.

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania za pomocą tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź o następującej strukturze:

{
  "kind": "androidenterprise#storeLayoutClustersListResponse",
  "cluster": [
    storelayoutclusters Resource
  ]
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
cluster[] list Klaster sklepów należący do firmy.
kind string Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "androidenterprise#storeLayoutClustersListResponse".