Storelayoutclusters: update

Aktualizuje klaster.

Żądanie

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
clusterId string Identyfikator klastra.
enterpriseId string Identyfikator firmy.
pageId string Identyfikator strony.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób Storelayoutclusters.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci zasób Storelayoutclusters w treści odpowiedzi.