Users: list

Wyszukiwanie użytkownika według podstawowego adresu e-mail. Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników zarządzanych przez Google. Wyszukiwanie identyfikatora nie jest potrzebne w przypadku użytkowników zarządzanych przez EMM, ponieważ identyfikator jest już zwracany w wyniku wywołania metody Users.insert.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
Wymagane parametry zapytania
email string Dokładny podstawowy adres e-mail użytkownika do wyszukania.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#usersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
user[] list Użytkownik organizacji.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#usersListResponse".