Users: revokeDeviceAccess

ביטול הגישה לכל המכשירים שהוקצו למשתמש כרגע. המשתמש לא יוכל יותר להשתמש בחנות Play המנוהלת באף אחד מהמכשירים המנוהלים שלו.

השיחה הזו פועלת רק בחשבונות שמנוהלים על ידי ה-EMM.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/deviceAccess

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה ריק.