Users: revokeDeviceAccess

Anuluje dostęp do wszystkich urządzeń aktualnie udostępnianych użytkownikowi. Użytkownik nie będzie już mógł używać zarządzanego Sklepu Play na żadnym ze swoich urządzeń.

To połączenie działa tylko z kontami zarządzanymi przez EMM.

Żądanie

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/deviceAccess

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.