API Reference

การอ้างอิง API นี้จัดเรียงตามประเภททรัพยากร ทรัพยากรแต่ละประเภทมีการนำเสนอข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการและมีวิธีอย่างน้อย 1 วิธี

ประเภททรัพยากร

 1. อุปกรณ์
 2. องค์กร
 3. การให้สิทธิ์
 4. ใบอนุญาตกลุ่ม
 5. ผู้ใช้ใบอนุญาตกลุ่ม
 6. การติดตั้ง
 7. การกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับอุปกรณ์
 8. การกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับผู้ใช้
 9. การตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการ
 10. สิทธิ์
 11. ผลิตภัณฑ์
 12. คีย์บัญชีบริการ
 13. Storelayoutcluster
 14. Storelayoutpages
 15. ผู้ใช้
 16. เว็บแอป

อุปกรณ์

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรอุปกรณ์ โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
forceReportUpload POST  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/forceReportUpload อัปโหลดรายงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของแอปในอุปกรณ์นับตั้งแต่ที่มีการสร้างรายงานครั้งล่าสุด คุณเรียกใช้วิธีการนี้ได้สูงสุด 3 ครั้งทุก 24 ชั่วโมง สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId ดึงรายละเอียดของอุปกรณ์
getState GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/state เรียกข้อมูลว่าการเข้าถึงบริการของ Google ของอุปกรณ์เปิดหรือปิดใช้อยู่ สถานะของอุปกรณ์จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้การบังคับใช้นโยบาย EMM ในอุปกรณ์ Android ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google มิเช่นนั้น ระบบจะไม่สนใจสถานะของอุปกรณ์และทุกอุปกรณ์มีสิทธิ์เข้าถึงบริการของ Google การตั้งค่านี้รองรับเฉพาะผู้ใช้ที่จัดการโดย Google
list GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices เรียกรหัสของอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้
setState PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/state ตั้งค่าการเปิดหรือปิดใช้การเข้าถึงบริการของ Google ของอุปกรณ์ สถานะของอุปกรณ์จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้การบังคับใช้นโยบาย EMM ในอุปกรณ์ Android ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google มิเช่นนั้น ระบบจะไม่สนใจสถานะของอุปกรณ์และทุกอุปกรณ์มีสิทธิ์เข้าถึงบริการของ Google การตั้งค่านี้รองรับเฉพาะผู้ใช้ที่จัดการโดย Google
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId อัปเดตนโยบายด้านอุปกรณ์

เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการบังคับใช้นโยบายอย่างเหมาะสม คุณต้องป้องกันไม่ให้บัญชีที่ไม่มีการจัดการเข้าถึง Google Play โดยตั้งค่า allowed_accounts ในการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับแพ็กเกจ Google Play ดูจำกัดบัญชีใน Google Play

องค์กร

สำหรับรายละเอียดของทรัพยากรองค์กร โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
acknowledgeNotificationSet POST  /enterprises/acknowledgeNotificationSet รับทราบการแจ้งเตือนที่ได้รับจาก Enterprises.PullNotificationSet เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบแสดงการแจ้งเตือนเดียวกันในครั้งต่อๆ ไป
completeSignup POST  /enterprises/completeSignup ดำเนินการตามขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ให้เสร็จสมบูรณ์โดยระบุโทเค็นการสำเร็จและโทเค็นองค์กร ต้องไม่มีการเรียกคำขอนี้หลายครั้งสำหรับโทเค็น Enterprise หนึ่งๆ
createWebToken POST  /enterprises/enterpriseId/createWebToken แสดงผลโทเค็นที่ไม่ซ้ำกันเพื่อเข้าถึง UI ที่ฝังได้ หากต้องการสร้าง UI บนเว็บ ให้ส่งโทเค็นที่สร้างขึ้นไปยัง API ของ JavaScript ของ Managed Google Play โทเค็นแต่ละรายการจะใช้เพื่อเริ่มเซสชัน UI ได้ 1 เซสชันเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ JavaScript API
ลงทะเบียน POST  /enterprises/enroll ลงทะเบียนองค์กรด้วย EMM ที่โทรออก

พารามิเตอร์การค้นหาที่จำเป็น: token

generateSignupUrl POST  /enterprises/signupUrl สร้าง URL สำหรับการลงชื่อสมัครใช้
รับ GET  /enterprises/enterpriseId เรียกข้อมูลชื่อและโดเมนขององค์กร
getServiceAccount GET  /enterprises/enterpriseId/serviceAccount ส่งคืนบัญชีบริการและข้อมูลเข้าสู่ระบบ คุณจะเชื่อมโยงบัญชีบริการกับองค์กรได้โดยเรียกใช้ setAccount บัญชีบริการนี้จะมีไว้สำหรับองค์กรและ EMM นี้เท่านั้น และจะถูกลบออกถ้าองค์กรไม่มีการเชื่อมโยง ข้อมูลเข้าสู่ระบบประกอบด้วยข้อมูลคีย์ส่วนตัวและไม่ได้จัดเก็บไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

คุณจะเรียกใช้เมธอดนี้ได้หลังจากเรียก Enterprises.Enrollment หรือ Enterprises.Completeเพื่อเข้าถึง และก่อน Enterprises.SetAccount เท่านั้น หรือในกรณีอื่น ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด

การเรียกใช้ครั้งต่อๆ ไปหลังจากครั้งแรกจะสร้างชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน และทำให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้

เมื่อเชื่อมโยงบัญชีบริการกับองค์กรแล้ว คุณจะจัดการได้โดยใช้ทรัพยากร serviceAccountKeys
getStoreLayout GET  /enterprises/enterpriseId/storeLayout แสดงเค้าโครงร้านค้าสำหรับองค์กร หากยังไม่ได้ตั้งค่าเลย์เอาต์ของ Store ระบบจะแสดงประเภทเลย์เอาต์ของ Store เป็น "พื้นฐาน" และไม่มีหน้าแรก
list GET  /enterprises ค้นหาองค์กรจากชื่อโดเมน ตัวเลือกนี้รองรับสำหรับองค์กรที่สร้างผ่านขั้นตอนการสร้างที่ Google เป็นผู้เริ่มต้นเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องค้นหารหัสสำหรับองค์กรที่สร้างขึ้นผ่านขั้นตอนที่เริ่มด้วย EMM เนื่องจาก EMM จะเรียนรู้รหัสองค์กรในการเรียกกลับที่ระบุในการเรียกใช้ Enterprises.generateSignupUrl

พารามิเตอร์การค้นหาที่จำเป็น: domain

pullNotificationSet POST  /enterprises/pullNotificationSet ดึงและแสดงผลชุดการแจ้งเตือนสำหรับองค์กรที่เชื่อมโยงกับบัญชีบริการที่ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับคำขอ ชุดการแจ้งเตือนอาจว่างเปล่าหากไม่มีการแจ้งเตือนที่รอดำเนินการ
คุณจะต้องรับทราบชุดการแจ้งเตือนที่ได้รับภายใน 20 วินาทีโดยการเรียก Enterprises.AcknowledgeNotificationSet เว้นแต่ว่าชุดการแจ้งเตือนจะว่างเปล่า
แต่สุดท้ายแล้วการแจ้งเตือนที่ไม่มีการตอบรับภายใน 20 วินาทีจะรวมอยู่ในการตอบสนองต่อคำขอ PullNotificationSet อื่นอีกครั้ง และในท้ายที่สุดระบบจะลบการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับการตอบรับตามนโยบายระบบ Pub/Sub ของ Google Cloud Platform
ระบบอาจส่งคำขอพร้อมกันหลายรายการเพื่อเรียกดูการแจ้งเตือน ซึ่งในกรณีนี้การแจ้งเตือนที่รอดำเนินการ (หากมี) จะแยกออกจากผู้โทรแต่ละราย หากมีคำขอที่รอดำเนินการ
หากไม่มีการแจ้งเตือน ระบบจะแสดงรายการการแจ้งเตือนที่ว่างเปล่า คำขอที่ตามมาอาจแสดงการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเมื่อพร้อมให้ใช้งาน
sendTestPushNotification POST  /enterprises/enterpriseId/sendTestPushNotification ส่งการแจ้งเตือนทดสอบเพื่อตรวจสอบการผสานรวม EMM กับบริการ Google Cloud Pub/Sub สำหรับองค์กรนี้
setAccount PUT  /enterprises/enterpriseId/account ตั้งค่าบัญชีที่จะใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ API ในฐานะองค์กร
setStoreLayout PUT  /enterprises/enterpriseId/storeLayout ตั้งค่าเลย์เอาต์ร้านค้าสำหรับองค์กร โดยค่าเริ่มต้น storeLayoutType จะตั้งค่าเป็น "พื้นฐาน" และเปิดใช้เลย์เอาต์พื้นฐานใน Store ไว้ เลย์เอาต์พื้นฐานจะมีเฉพาะแอปที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติ และเพิ่มลงในชุดผลิตภัณฑ์ที่มีให้ผู้ใช้แล้ว (โดยใช้การเรียก setAvailableProductSet) แอปในหน้าเว็บจะจัดเรียงตาม ค่ารหัสผลิตภัณฑ์ หากคุณสร้างเลย์เอาต์ของร้านค้าที่กำหนดเอง (โดยการตั้งค่า storeLayoutType = "custom" และตั้งค่าหน้าแรก) ระบบจะปิดใช้เลย์เอาต์ของร้านค้าแบบพื้นฐาน
ยกเลิกการลงทะเบียน POST  /enterprises/enterpriseId/unenroll ยกเลิกการลงทะเบียนองค์กรจาก EMM ที่โทรเข้า

การให้สิทธิ์

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากรการให้สิทธิ์ที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId นำการให้สิทธิ์แอปของผู้ใช้ออก หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId เรียกข้อมูลรายละเอียดของการให้สิทธิ์ หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
list GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements แสดงการให้สิทธิ์ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ระบบจะตั้งค่าเฉพาะรหัสเท่านั้น หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId เพิ่มหรืออัปเดตการให้สิทธิ์แอปสำหรับผู้ใช้ หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้

ใบอนุญาตกลุ่ม

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากรของใบอนุญาตกลุ่มในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId เรียกข้อมูลรายละเอียดใบอนุญาตกลุ่มขององค์กรสำหรับผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
list GET  /enterprises/enterpriseId/groupLicenses ดึงรหัสของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่องค์กรมีใบอนุญาตแบบกลุ่ม หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้

ผู้ใช้ใบอนุญาตกลุ่ม

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากรผู้ใช้ใบอนุญาตกลุ่มในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId/users เรียกข้อมูลรหัสของผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้ใบอนุญาต หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้

การติดตั้ง

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรการติดตั้ง โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId ส่งคำขอให้นำแอปออกจากอุปกรณ์ การโทรไปยัง get หรือ list จะยังคงแสดงแอปว่าติดตั้งแล้วในอุปกรณ์จนกว่าจะนำออกจริง
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId เรียกรายละเอียดการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์
list GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs ดึงรายละเอียดของแอปทั้งหมดที่ติดตั้งในอุปกรณ์ที่ระบุ
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId ส่งคำขอติดตั้งแอปเวอร์ชันล่าสุดลงในอุปกรณ์ ถ้ามีการติดตั้งแอปไว้แล้ว ระบบจะอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากจำเป็น

การกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับอุปกรณ์

สำหรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับอุปกรณ์พร้อมรายละเอียด โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId นำการกำหนดค่าที่มีการจัดการของแต่ละอุปกรณ์ของแอปของอุปกรณ์ที่ระบุออก
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId ดึงรายละเอียดของการกำหนดค่าที่มีการจัดการของแต่ละอุปกรณ์
list GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice แสดงการกำหนดค่าที่มีการจัดการทั้งหมดตามอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุ ระบบจะตั้งค่าเฉพาะรหัสเท่านั้น
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId เพิ่มหรืออัปเดตการกำหนดค่าที่มีการจัดการของแต่ละอุปกรณ์สำหรับแอปของอุปกรณ์ที่ระบุ

การกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับผู้ใช้

สำหรับรายละเอียดทรัพยากร Managed Configurationsforuser โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId นำการกำหนดค่าที่มีการจัดการของผู้ใช้แต่ละรายสำหรับแอปของผู้ใช้ที่ระบุออก
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId เรียกรายละเอียดของการกำหนดค่าที่มีการจัดการของผู้ใช้แต่ละรายสำหรับแอปของผู้ใช้ที่ระบุ
list GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser แสดงการกำหนดค่าที่มีการจัดการของผู้ใช้แต่ละรายทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ระบบจะตั้งค่าเฉพาะรหัสเท่านั้น
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId เพิ่มหรืออัปเดตการตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับแอปให้กับผู้ใช้ที่ระบุ หากรองรับ iframe การกำหนดค่าที่มีการจัดการ คุณจะใช้การกำหนดค่าที่มีการจัดการกับผู้ใช้ได้โดยการระบุ mcmId และตัวแปรการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ในคำขอ หรือ EMM ทั้งหมดจะใช้การกำหนดค่าที่มีการจัดการโดยการส่งรายการพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการจัดการก็ได้

การตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการ

สำหรับรายละเอียดทรัพยากร ManagedConfigurationssettings โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /enterprises/enterpriseId/products/productId/managedConfigurationsSettings แสดงการตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการทั้งหมดสำหรับแอปที่ระบุ

สิทธิ์

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากรสิทธิ์ในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รับ GET  /permissions/permissionId เรียกข้อมูลรายละเอียดสิทธิ์ของแอป Android เพื่อแสดงต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร

ผลิตภัณฑ์

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากรผลิตภัณฑ์ในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
อนุมัติ POST  /enterprises/enterpriseId/products/productId/approve

อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ระบุและสิทธิ์ของแอปที่เกี่ยวข้อง (หากมี) จำนวนผลิตภัณฑ์สูงสุดที่คุณอนุมัติได้ต่อลูกค้า Enterprise คือ 1,000 ราย

หากต้องการเรียนรู้วิธีใช้ Managed Google Play เพื่อออกแบบและสร้างเลย์เอาต์ร้านค้าเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแก่ผู้ใช้ โปรดดูการออกแบบเลย์เอาต์ของ Store

หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
generateApprovalUrl POST  /enterprises/enterpriseId/products/productId/generateApprovalUrl สร้าง URL ที่แสดงผลใน iframe ได้เพื่อแสดงสิทธิ์ (หากมี) ของผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบองค์กรต้องดูสิทธิ์เหล่านี้และยอมรับสิทธิ์ดังกล่าวในนามขององค์กรจึงจะอนุมัติผลิตภัณฑ์นั้นได้

ผู้ดูแลระบบควรยอมรับสิทธิ์ที่แสดงโดยการโต้ตอบกับองค์ประกอบ UI แยกต่างหากในคอนโซล EMM ซึ่งในทางกลับกันควรทริกเกอร์การใช้ URL นี้เป็นพร็อพเพอร์ตี้ approvalUrlInfo.approvalUrl ในการเรียก Products.approve เพื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์ URL นี้สามารถใช้เพื่อแสดงสิทธิ์ได้สูงสุด 1 วัน หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/products/productId เรียกข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร
getAppRestrictionsSchema GET  /enterprises/enterpriseId/products/productId/appRestrictionsSchema เรียกสคีมาที่กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดค่าได้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีสคีมา แต่อาจว่างเปล่าหากไม่มีการกำหนดค่าที่มีการจัดการ สคีมานี้ใช้เพื่อสร้าง UI ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ได้ หากต้องการใช้การกำหนดค่าที่มีการจัดการโดยอิงตามสคีมาที่ได้มาโดยใช้ API นี้ โปรดดูการกำหนดค่าที่มีการจัดการผ่าน Play
getPermissions GET  /enterprises/enterpriseId/products/productId/permissions เรียกสิทธิ์ของแอป Android ที่แอปนี้ต้องการ
list GET  /enterprises/enterpriseId/products ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติซึ่งตรงกับคำค้นหา หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดหากไม่มีคำค้นหา หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
ไม่อนุมัติ POST  /enterprises/enterpriseId/products/productId/unapprove ไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ระบุ (และสิทธิ์ของแอปที่เกี่ยวข้อง หากมี) หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้

คีย์บัญชีบริการ

โปรดดูรายละเอียดทรัพยากร Serviceaccountkeys ในหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys/keyId นำข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุของบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ออกและใช้ไม่ได้ ต้องเรียกข้อมูลบัญชีบริการการโทรโดยการเรียก Enterprises.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยการเรียก Enterprises.SetAccount
แทรก POST  /enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่สำหรับบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ ต้องเรียกข้อมูลบัญชีบริการการโทรโดยการเรียก Enterprises.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยการเรียก Enterprises.SetAccount

ควรป้อนเฉพาะประเภทของคีย์ในทรัพยากรที่จะแทรก
list GET  /enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys แสดงรายการข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดสำหรับบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ โดยจะแสดงเฉพาะรหัสและประเภทคีย์เท่านั้น ต้องเรียกข้อมูลบัญชีบริการการโทรโดยการเรียก Enterprises.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยการเรียก Enterprises.SetAccount

Storelayoutcluster

สำหรับรายละเอียดทรัพยากร Storelayoutclusters โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId ลบคลัสเตอร์
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId เรียกข้อมูลรายละเอียดของคลัสเตอร์
แทรก POST  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters แทรกคลัสเตอร์ใหม่ในหน้า
list GET  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters เรียกข้อมูลรายละเอียดของคลัสเตอร์ทั้งหมดในหน้าที่ระบุ
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId อัปเดตคลัสเตอร์

หน้าร้าน

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรของ Storelayoutpages โปรดดูที่การแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId ลบหน้าร้านค้า
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId ดึงรายละเอียดหน้าร้าน
แทรก POST  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages แทรกหน้าร้านค้าใหม่
list GET  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages ดึงรายละเอียดของทุกหน้าใน Store
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId อัปเดตเนื้อหาของหน้าร้านค้า

ผู้ใช้

สำหรับรายละเอียดทรัพยากรผู้ใช้ โปรดดูที่หน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/users/userId ลบผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM
generateAuthenticationToken POST  /enterprises/enterpriseId/users/userId/authenticationToken สร้างโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่ไคลเอ็นต์นโยบายด้านอุปกรณ์ใช้เพื่อจัดสรรบัญชีผู้ใช้ที่มีการจัดการด้วย EMM ที่กำหนดลงในอุปกรณ์ได้ โทเค็นที่สร้างขึ้นเป็นแบบใช้ครั้งเดียวและจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 2-3 นาที

คุณสามารถจัดสรรอุปกรณ์ได้สูงสุด 10 เครื่องต่อผู้ใช้

สายนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีที่จัดการด้วย EMM เท่านั้น
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId ดึงรายละเอียดของผู้ใช้
getAvailableProductSet GET  /enterprises/enterpriseId/users/userId/availableProductSet เรียกข้อมูลชุดผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
แทรก POST  /enterprises/enterpriseId/users สร้างผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM ใหม่

ทรัพยากรผู้ใช้ที่ส่งในส่วนเนื้อหาของคำขอควรมี accountIdentifier และ accountType

หากมีผู้ใช้ที่มีตัวระบุบัญชีเดียวกันอยู่แล้ว ผู้ใช้จะได้รับการอัปเดตด้วยทรัพยากรดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะช่อง displayName

list GET  /enterprises/enterpriseId/users ค้นหาผู้ใช้ตามที่อยู่อีเมลหลัก การตั้งค่านี้รองรับเฉพาะผู้ใช้ที่จัดการโดย Google ผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM ไม่จำเป็นต้องค้นหารหัสเนื่องจากมีการส่งคืน ID แล้วในผลของการเรียกใช้ Users.insert

พารามิเตอร์การค้นหาที่จำเป็น: email

revokeDeviceAccess DELETE  /enterprises/enterpriseId/users/userId/deviceAccess เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่จัดสรรให้กับผู้ใช้ในปัจจุบัน ผู้ใช้จะใช้ Managed Play Store ในอุปกรณ์ที่มีการจัดการของตนไม่ได้อีกต่อไป

สายนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีที่จัดการด้วย EMM เท่านั้น
setAvailableProductSet PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId/availableProductSet แก้ไขชุดผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง (เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่whitelisted) เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ (ผลิตภัณฑ์ที่มีการอนุมัติที่ถูกเพิกถอน) เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตพิเศษได้ หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และดู คำแนะนำใหม่ได้
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/users/userId อัปเดตรายละเอียดของผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM

ใช้ได้กับผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM เท่านั้น (ไม่ใช่ผู้ใช้ที่จัดการโดย Google) ส่งรายละเอียดใหม่ในทรัพยากรผู้ใช้ในเนื้อหาคำขอ โดยจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะช่อง displayName ช่องอื่นๆ จะต้องไม่ได้ตั้งค่า หรือมีค่าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

เว็บแอป

สำหรับรายละเอียดของทรัพยากร Webapps โปรดดูหน้าการแสดงทรัพยากร

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่เกี่ยวข้องกับ https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลบ DELETE  /enterprises/enterpriseId/webApps/webAppId ลบเว็บแอปที่มีอยู่
รับ GET  /enterprises/enterpriseId/webApps/webAppId รับเว็บแอปที่มีอยู่
แทรก POST  /enterprises/enterpriseId/webApps สร้างเว็บแอปใหม่สำหรับองค์กร
list GET  /enterprises/enterpriseId/webApps เรียกรายละเอียดของเว็บแอปทั้งหมดสำหรับองค์กรที่ระบุ
อัปเดต PUT  /enterprises/enterpriseId/webApps/webAppId อัปเดตเว็บแอปที่มีอยู่