Android Enterprise terminolojisi

Android Enterprise

Geliştiricilerin Android cihazlara yönelik yönetim çözümleri oluşturmaları için Google tarafından sağlanan bir dizi API ve diğer araçlardır.

kendi cihazını getir (KCG)

Bir çalışanın iş için de kullandığı, kişiye ait bir cihaz. İş uygulamalarını kişisel uygulamalardan ayıran iş profilleri, KCG cihazları için önerilen dağıtım yöntemidir. Daha fazla bilgi için Çalışanlara ait cihazlar için iş profili bölümüne bakın.

şirkete ait cihaz

Eskiden kurumsal sorumlu cihaz olarak biliniyordu

Bir çalışanın kuruluşu tarafından sahip olunan ve tümüyle yönetilen bir cihaz. Şirkete ait cihazlar yalnızca iş kullanımı için (tümüyle yönetilen) veya hem iş hem de kişisel kullanıma izin vermek üzere (şirkete ait karma cihazlar için iş profili) kurulabilir. Daha fazla bilgi edinmek üzere Bilgi çalışanları için şirkete ait cihazlar bölümüne bakın.

şirkete ait, kişisel olarak etkinleştirilmiş (COPE)

Kullanımdan kaldırıldı. Şirkete ait karma kullanımlı cihazlar için iş profili başlıklı makaleye bakın.

kurumsal sorumlu cihaz

Kullanımdan kaldırıldı. Şirkete ait cihazı görün.

şirkete ait, tek kullanımlık (COSU)

Kullanımdan kaldırıldı. Özel cihaz konusunu inceleyin.

bir amaca özel ayrılmış cihaz

Eskiden şirkete ait, tek kullanımlık (COSU) olarak biliniyordu

Check-in kiosk'u veya dijital tabelalar gibi özel bir amaç doğrultusunda sınırlı bir uygulama grubuna kilitlenen, şirkete ait cihazların bir alt kümesi. Daha fazla bilgi edinmek için Özel kullanım için şirkete ait cihazlar sayfasını inceleyin.

cihaz hesabı

Özel bir cihazdaki hesap için Google Play EMM API geliştirici dokümanlarında kullanılan bir terim. Cihaz hesapları bireysel kullanıcılarla ilişkilendirilmez.

cihaz yöneticisi

5.0 öncesi Android cihazların eski dağıtımlarını destekleyen ve EMM'nin DPC'nin bir cihaz üzerinde sınırlı kontrole sahip olmasına olanak tanıyan bir çalışma modu. Cihaz yöneticisi için artık iş ortağı desteği sağlanmamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Cihaz yöneticisi desteğinin sonlandırılması bölümünü inceleyin.

cihaz sahibi (DO)

Profil sahibiyle karşılaştır

Tümüyle yönetilen ve özel cihazlarda yüklü olan DPC, cihaz sahibi olarak adlandırılır.

cihaz politikası denetleyici (DPC)

Cihazlardaki yerel cihaz politikalarını ve sistem uygulamalarını kontrol eden bir uygulama.

cihaz temel hazırlığı

Bir cihazda yönetimi ayarlama işlemidir.

kurumsal mobilite yönetimi (EMM)

Kurumsal mobilite yönetimi çözümü sağlayıcısı EMM'ler, kuruluşların mobil cihazlarını yönetmeleri için MDM ve MAM özelliklerinin bir kombinasyonunu sağlar.

EMM konsolu

BT yöneticilerinin mobil cihazları ve uygulamaları yönetmesi için EMM tarafından oluşturulan bir uygulamadır. EMM konsolunun bakımı ve dağıtımından EMM iş ortakları sorumludur. Daha fazla bilgi için Android'i EMM çözümünüze entegre etme başlıklı makaleye göz atın.

EMM iş ortağı

Android EMM çözümünü kullanıma sunma adımlarını uygulayan ve ürün incelemesini geçen bir EMM.

EMM jetonu

Bir EMM'nin çözümünü kuruluşun mevcut yönetilen Google alanına bağlamak için kullanılan bir jeton. Ayrıntılar için yönetilen Google alanı kaydı başlıklı makaleye bakın.

kurumsal hizmet hesabı (ESA)

Play EMM API kaynaklarını yönetmek için kullanılan bir hesap. Ayrıntılar için Hizmet hesapları bölümüne bakın.

tümüyle yönetilen cihaz

Tümüyle kullanıcının kuruluşu tarafından yönetilen, yalnızca iş amaçlı olarak kullanılan, şirkete ait cihazlar için tasarlanmış bir cihaz. Daha fazla bilgiyi Bilgi çalışanları için şirkete ait cihazlar bölümünde bulabilirsiniz.

iş profiline sahip, tümüyle yönetilen cihaz

Hem iş hem de kişisel amaçlarla kullanılan, şirkete ait cihazlar için tasarlanan ve iş profili bulunan, tümüyle yönetilen bir cihaz. Bu yönetim modu Android 11'de kullanımdan kaldırıldı ve şirkete ait karma kullanımlı cihazlar için iş profili ile değiştirildi.

Google Hesapları kurumu

Managed Google Play Accounts grubu ile karşılaştır

Mevcut bir yönetilen Google alanına bağlı bir kurumsal bağlama türü. Bu tür bir kurumsal bağlantıyla, son kullanıcılar Managed Google Play'e mevcut yönetilen Google Hesaplarıyla erişir. Daha fazla bilgi için Kuruluş ilk katılım bölümünü inceleyin.

Google Yönetici konsolu

BT yöneticisinin, EMM jetonu oluşturmak ve alanla ilişkili kullanıcı hesaplarını yönetmek için kullandığı, Google tarafından sağlanan konsol.

Google Payments

Android'de, uygulamalar için ödemeleri işlemek için kullanılan sistem. BT yöneticileri uygulamaları toplu olarak satın almak için Google Payments'ı, kullanıcılar ise uygulama içi faturalandırma kullanarak uygulama satın almak için Google Payments'ı kullanır.

Google Workspace hesabı

Eski adıyla Google Apps hesabı

Google Yönetici Konsolu'nda hak talebinde bulunulup yönetilen, kuruluş tarafından yönetilen normal bir Google Workspace alanında yer alan bir hesaptır.

kimlik temel hazırlığı

Cihazlarda kullanıcıların yönetilen hesaplarını oluşturma ve kullanıcı bilgilerini veritabanları arasında senkronize etme işlemi.

mobil uygulama yönetimi (MAM)

Kurumsal ortamdaki mobil uygulamaları yönetmeye yönelik özellikler.

yönetilen yapılandırmalar

Uygulama geliştiricisinin yönetilen bir yapılandırma şeması sağladığı durumlarda BT yöneticilerinin uygulamaları uzaktan yapılandırmasına olanak tanır.

yönetilen Google Hesabı

Yönetilen bir Google alanı tarafından yönetilen bir Google Hesabı.

yönetilen Google alanı

Bir Android Enterprise çözümü tarafından yönetilen alan. Bu alan, Google Yönetici Konsolu'nda talep edilen ve yönetilen, kuruluş tarafından yönetilen normal bir Google alanı olan Google Workspace alanından farklıdır.

yönetilen Google alan adı kaydı

Bir kuruluşun yönetilen bir Google alanı için hak talebinde bulunmak üzere gerçekleştirdiği ilk süreçtir, daha sonra bu alanı Android Enterprise çözümünüze bağlarsınız. Ayrıntılar için Yönetilen Google alanı kaydı bölümüne bakın.

Managed Google Play

Eski adıyla Google Play for Work

Android uygulamaları için içerik pazarı. Yöneticiler, uygulamaları yönetmek için Managed Google Play'i kullanır. Managed Google Play hakkında daha fazla bilgi için Managed Google Play Yardım Merkezi'ne bakın.

Managed Google Play Account

Eski adıyla Android for Work Hesabı

Kullanıcının Managed Google Play'e ve BT yöneticisi tarafından kendisi için onaylanan uygulamalara erişmesine izin veren hesaptır.

Managed Google Play Accounts enterprise

Google Hesapları Enterprise ile karşılaştırın

Mevcut bir yönetilen Google alanına bağlı olmayan bir kurumsal bağlama türü. Bu tür bir kurumsal bağlantıda son kullanıcılar Managed Google Play'e, kuruluşlarının EMM sağlayıcısı tarafından sağlanan Managed Google Play Hesapları ile erişir. Daha fazla bilgi için Kuruluşa ilk katılım bölümünü inceleyin.

yönetilen profil

İş profilini görüntüleyin

Yönetilen profil terimi yalnızca Android Açık Kaynak Projesi belgelerinde ve kodlarında kullanılır. Bu terim, bir Android cihazdaki birincil kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiş yönetilen bir kurumsal profilin genel işlevini ifade eder.

mobil cihaz yönetimi (MDM)

Kuruluş içindeki cihaz politikalarını yönetmeye yönelik özellikler.

OAuth 2.0

Yetkilendirme için açık standart. OAuth 2.0'ı, bir hizmet hesabıyla birlikte kullanarak bir son kullanıcıya ait kimlik bilgilerini kullanmak yerine uygulama adına Google API'lerini çağırabilirsiniz.

kişisel profil

İş profili olan cihazlarda, cihazın iş profili dışında kalan alanı.

kişisel alan

Kullanımdan kaldırıldı. Kişisel profile bakın.

özel uygulama

Uygulama, yalnızca yönetilen bir Google alanının belirli kullanıcılarına görünür. Ayrıntılar için Herkese açık, özel ve kendi bünyesinde barındırılan uygulamalar bölümüne bakın.

ürün

Google Play EMM API'si bağlamında, genellikle Google Play Store'da veya Managed Google Play Store'da desteklenen bir uygulamayı belirtir.

profil sahibi (PO)

Cihaz sahibiyle karşılaştır

İş profili olan cihazlarda, iş profilinde yüklü olan DPC profil sahibi olarak adlandırılır.

ikincil kullanıcı

Bazı Android cihazlarda, kendi profilleri olan ikincil bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. İkincil kullanıcı eklemek, bir cihazın birincil kullanıcısına başka bir profil eklemekle aynı değildir.

Güvenlik Onayı Biçimlendirme Dili (SAML)

Bazı kimlik sağlama senaryolarında kullanılan bir kimlik yönetimi protokolü.

çözüm seti

Kullanım alanına göre düzenlenmiş bir dizi yönetim özelliği. Daha fazla bilgi için çözüm yayınlama bölümüne bakın.

iş yeri tarafından yönetilen cihaz

Kullanımdan kaldırıldı. Tümüyle yönetilen cihazı inceleyin.

iş profili

İş uygulamalarını ve verilerini kişisel uygulamalardan ve verilerden ayıran, Android cihazda bulunan bağımsız bir profil. İş profilleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Yardım Merkezi'ndeki İş profili nedir? bölümüne bakın.

şirkete ait karma kullanımlı cihazlar için iş profili

Kuruluşun, cihazın kişisel profili için geçerli olan cihaz genelinde politikalar ve kısıtlamalar belirlemesine de olanak tanıyan bir iş profili. KCG cihazları için kullanılan iş profilinde olduğu gibi, kuruluş da kişisel profili göremez. Bu da son kullanıcı gizliliğini korur.

el değmeden kayıt

Tümüyle yönetilen ve özel cihazlar için temel hazırlık ayrıntılarını atama yöntemi. Daha fazla bilgi için Android el değmeden kayıt sayfasına göz atın.