App Conversion Tracking and Remarketing API

מבוא

Google הודיעה לאחרונה על API חדש לגמרי למעקב המרות ולרימרקטינג של אפליקציות ב-Google Ads. המניעים העיקריים לפיתוח של ממשק ה-API החדש הם להקל על ניתוח הנתונים ועל השיוך של אפליקציות, לקל יותר למפרסמים ולאמינות יותר לשותפי השיוך של Google Ads.

מעכשיו, פשוט נתייחס ל-API החדש למעקב המרות באפליקציה ולרימרקטינג כ-API.

מושגים

ה-API מציג כמה מושגים חדשים למשתמשים שמכירים את ה-API מהדור הקודם.

אירועים באפליקציה

במקרים שבהם ה-API הקודם למעקב המרות מתייחס ל "מזהי המרות" ול "תוויות של המרות", הוא מתייחס באופן כללי ל "אירועי אפליקציה". בשילוב של ה-API מהדור הקודם, המיפוי התחבירי בין אירועי אפליקציה באפליקציה לבין אירועי המרה באפליקציה ב-Google Ads מטופל במערכות הניתוח של צדדים שלישיים באמצעות לוחות ההגדרות שלהם. לכן כדי ליצור שילוב מדור קודם, צריך ליצור ב-Google Ads את "מזהי ההמרה" ואת "תוויות ההמרה" האמורות, ולאחר מכן לבצע מיפוי במערכת של הצד השלישי.

עם זאת, ה-API מאפשר לצרכנים להעביר ל-Google Ads אירועי אפליקציה לפי שם, באופן אוטומטי. מפרסמים יכולים להתחיל לעקוב אחר המרות באופן חיצוני ללא צורך בהגדרה נוספת ב-Google Ads.

קוד מפתח

כל הצרכנים ב-API צריכים ליצור אסימון למפתחים. מטרת קוד המפתח היא להגביל את הגישה ל-API ולשלוט בה, והקוד הזה ישמש כסוד משותף סטטי. צרכן ה-API תמיד ישתמש באותו קוד מפתח כדי לחתום על כל הבקשות למעקב המרות ולרימרקטינג באפליקציות, ללא קשר לאפליקציה שהלקוח יוצר עבורה בקשה. בעת מילוי הבקשה לאסימון, חשוב לוודא שאתם משתמשים באסימון של API להמרות ולרימרקטינג באפליקציות. שימו לב: כדי להשלים את תהליך הבקשה של קוד המפתח, לוחצים על Apply to Basic Access. תוכלו לבדוק את רמת הגישה הנוכחית שלכם במרכז ה-API של Google Ads ב-Google Ads. כמו כן, אם משתמשים ב-Google Ads API לפונקציות דיווח או ניהול קמפיינים אחרות, צריך ליצור חשבון ניהול וקוד מפתח נפרדים לשימוש ב-API הזה.

אם אתם ספקי צד שלישי, כל הבקשות בשם מפרסמים שמשתמשים בשירות שלכם צריכות להישלח באמצעות קוד המפתח שלכם. אל תבקשו מכל לקוח לבקש קוד מפתח משל עצמו. במקום זאת, כל לקוח צריך ליצור מזהה קישור באמצעות מזהה הספק (למידע נוסף בהמשך) ולאחר מכן לספק לך את מזהה הקישור.

מזהה קישור הוא מזהה ייחודי שמקשר אפליקציה ספציפית לקוד מפתח ספציפי. במקרה כזה, המונח "אפליקציה ספציפית" מתייחס לאפליקציה יחידה בפלטפורמה אחת (לדוגמה: App123 ב-iOS). אפשר ליצור ולשתף מזהי קישורים בין חשבונות Google Ads, בלי קשר להיררכיית ניהול החשבונות ב-Google Ads, ואין צורך לנהל כמה מזהים לצורכי מעקב באותה אפליקציה.

כדי ליצור מזהה קישור המשויך לקוד המפתח הייחודי שלך, בחר ספק אחר מהתפריט הנפתח של ספק שירותי הניתוח של נתוני האפליקציות. בתיבת הקלט שנקראת יש להזין את מזהה הספק, מזינים את מספר הלקוח החיצוני שמשויך לחשבון הניהול ב-Google Ads שבו ביקשתם לקבל את קוד המפתח. הזינו את המזהה ללא מקפים (לדוגמה, 1234567890 עבור מספר החשבון שמוצג כ-123-456-7890 בממשק המשתמש של Google Ads).

שיוך חוצה-רשתות

ביטול כפילויות בין רשתות הוא תכונה עיקרית של מוצרים רבים בתחום השיוך של האפליקציה. בעזרת ה-API תוכלו להעביר ל-Google Ads את הקונספט של ביטול כפילויות בין רשתות, על ידי דרישה מצרכנים של ממשקי API לשלוח בקשה נוספת ל"שיוך חוצה-רשתות" אחרי קבלת אישור המרה מ-Google Ads. מטרת הבקשה ברשתות שונות היא ליידע את Google Ads אם לקוח API שקיבל את האישור נספר כהמרה או לא.