پشتیبانی ARCore برای توسعه دهندگان Unity

توسعه‌دهندگانی که پروژه‌های جدید را شروع می‌کنند باید از آخرین برنامه‌های افزودنی ARCore برای بنیاد AR استفاده کنند.

با برنامه های افزودنی ARCore شروع کنید

Legacy SDK for Unity (منسوخ شده)

ARCore SDK (میراثی) برای Unity در سال 2021 منسوخ شد و دیگر پشتیبانی نمی‌شود. این SDK قدیمی نمی‌تواند با Unity 2020 و نسخه‌های جدیدتر استفاده شود.