Awareness API คืออะไร

Google Awareness API ช่วยให้คุณทําให้แอปตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้อย่างชาญฉลาดได้ Awareness API จะแสดงประเภทบริบท 5 ประเภท ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของผู้ใช้และบีคอนที่อยู่ใกล้เคียง แอปประเภทนี้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้ในแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยทําได้มาก่อน แอปอาจรวมสัญญาณบริบทเหล่านี้เพื่ออนุมานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแบบกําหนดเอง เช่น การแนะนําเพลย์ลิสต์ เมื่อผู้ใช้เสียบหูฟังและเริ่มจ็อกกิ้ง

การรับรู้ API มีประโยชน์

Awareness API มีประโยชน์หลายประการดังนี้

  • ใช้งานง่าย: คุณเพียงต้องเพิ่ม API เพียงรายการเดียวลงในแอป ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการผสานรวมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได้เป็นอย่างมาก
  • ข้อมูลบริบทที่ดีขึ้น: ระบบจะประมวลผลสัญญาณดิบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เช่น อัลกอริทึมขั้นสูงจะใช้ในการระบุกิจกรรมของผู้ใช้ในความแม่นยําระดับสูง
  • ประสิทธิภาพการทํางานของระบบที่ดีที่สุด: API ของการรับรู้จะจัดการผลกระทบที่มีต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่และการใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อที่แอปจะได้ไม่ต้องจัดการ

รั้วและสแนปชอต

Awareness API ประกอบด้วย API 2 ตัวที่แตกต่างกันซึ่งแอปสามารถใช้เพื่อรับสัญญาณบริบทเพื่อพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ ดังนี้

  • Fence API: API นี้ช่วยให้แอปตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ได้ และแจ้งเตือนเมื่อรวมเงื่อนไขบริบทเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ เดินเล่นและเสียบหูฟัง เมื่อบันทึกรั้วแล้ว API ของรั้วสามารถส่งการเรียกกลับไปยังแอปของคุณได้แม้ในขณะที่ไม่ได้ทํางานอยู่
  • Snapshot API: API นี้จะทําให้แอปขอข้อมูลเกี่ยวกับบริบทปัจจุบันของผู้ใช้ เช่น ตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้และสภาพอากาศปัจจุบัน

ประเภทบริบท

บริบทคือหัวใจสําคัญของ Awareness API ข้อมูลตามบริบทรวมถึงข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ เช่น ตําแหน่ง (ละติจูดและลองจิจูด) ประเภทสถานที่ เช่น สวนสาธารณะหรือร้านกาแฟ และกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินหรือขับรถ คุณรวมประเภทหรือสัญญาณพื้นฐานเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสรุปสถานการณ์ของผู้ใช้โดยละเอียดได้ ขยายประกาศต่อไปนี้เพื่อดูว่าสัญญาณบริบทรายการใดเลิกใช้งานแล้ว

ตารางต่อไปนี้อธิบายประเภทบริบทพื้นฐานที่ Awareness API นําเสนอในปัจจุบัน

ประเภทบริบท ตัวอย่าง
เวลา เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน
ตำแหน่ง ละติจูดและลองจิจูด
กิจกรรม กิจกรรมของผู้ใช้ที่ตรวจพบ เช่น การเดิน การวิ่ง หรือการขี่จักรยาน
บีคอน บีคอนที่อยู่ใกล้เคียงตรงกับเนมสเปซที่ระบุ
หูฟัง สถานะว่าเสียบหูฟังอยู่หรือไม่