เราเลิกใช้งาน Bid Manager API v1.1 ในเดือนสิงหาคม 2022 และจะหยุดให้บริการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023

ย้ายข้อมูลไปยัง v2 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริการหยุดชะงัก โปรดดูขั้นตอนการย้ายข้อมูลเป็นเวอร์ชัน 2 ในคําแนะนําในการย้ายข้อมูล

การโอนข้อมูลเวอร์ชัน 2.0: บันทึกประจํารุ่น

ช่องใหม่

ดูรูปแบบไฟล์ DT และติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสําหรับช่องใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้สําหรับบัญชีของคุณ

26/6/2017

ตอนนี้ "รหัส URL ของหน้า Landing Page" พร้อมใช้งานแล้วใน DCM และไฟล์คลิกการโอนข้อมูลแบบรวม "รหัส URL ของหน้า Landing Page" และ "URL ของหน้า Landing Page" มีอยู่ในตารางการจับคู่ "landing_page_url"

22/2/2017

ตอนนี้ "รหัสการแสดงผล" และ "URL ผู้อ้างอิง" พร้อมใช้งานแล้วใน DCM และการโอนข้อมูลแบบรวม

ปัญหาที่ทราบ

แคมเปญ Shopping

แคมเปญ Shopping จะแสดงรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์แทนรหัสคีย์เวิร์ดสําหรับโฆษณา Search Ads 360 ที่มีค่าใช้จ่ายในช่อง U ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันสําหรับรหัสนี้ภายในตารางการจับคู่ การจับคู่รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ในการรายงานของ Search Ads 360 โดยการนําคํานําหน้าออก (ขึ้นต้นด้วย 9)