פרטי התוכן של הגלישה

בקטע הזה מתואר אופן הפעולה של דפדוף בתוכן באפליקציות מדיה, כולל איך משתמשים מנווטים לתצוגות ברמה נמוכה יותר בצורה מפורטת יותר.

התהליך של גלישה בתוכן באפליקציית מדיה כולל:

  • הצגת רשתות או רשימות תוכן
  • בחירת פריטי תוכן שניתן לעיין בהם (כלומר, פריטים שמייצגים אוסף של פריטים, ולא פריטים שניתן להפעיל) כדי לנווט בתצוגות מפורטות יותר של הפריטים האלה

התצוגה המפורטת של פריט תוכן קיימת ברמה נמוכה יותר של שטח התוכן, גם בפורמט של רשת או רשימה. המשתמשים יכולים לנווט כלפי מעלה מרמות נמוכות יותר באמצעות לחצן החזרה (Back affordance) בכותרת האפליקציה.


תצוגת רשת ותצוגת רשימה של התוכן

אפשר להציג תוכן מדיה בתצוגת רשת, בתצוגת רשימה או בשילוב של שניהם באותו מרחב תוכן. ניתן לארגן את התוכן לפי קטגוריות המופרדות באמצעות כותרות משנה. המשתמשים מדפדפים בטבלאות או ברשימות על ידי גלילה אנכית.

הפורמטים של רשתות ורשימות מוצגים כאן ברמה העליונה של מרחב התוכן. ניתן להשתמש בכל אחד מהפורמטים בכל רמה.

כשהמשתמשים מדפדפים בתוך מרחב התוכן, הם יכולים לבחור פריט תוכן שניתן לדפדף בו (כמו אלבום או פלייליסט) כדי לנווט לתצוגה מפורטת יותר של הפריט (שירים באלבום או פריטים בודדים בפלייליסט). כאשר משתמש מתחיל להתעמק יותר במרחב התוכן בצורה כזו, מופיעה כותרת של אפליקציה בחלק העליון של המסך, כולל מחיר זול שמאפשר למשתמש לחזור לרמה הקודמת.

כאן, הקשה על החץ חזרה בכותרת של האפליקציה מחזירה את המשתמש לרמה העליונה של מרחב התוכן

כשהמשתמשים גוללים בתצוגת רשת או ברשימת תכנים, סרגל אפליקציה (או כותרת האפליקציה) בחלק העליון של המסך נשאר קבוע, והתוכן נגלל מאחוריו.

התוכן נגלל מאחורי סרגל האפליקציה המתוקן