Android Automotive OS (AAOS) הוא פלטפורמת מידע ובידור שמובנית במכוניות של יצרני רכב. נהגים יכולים להוריד אפליקציות תואמות ישירות לרכב, ללא צורך בטלפון, ולהשתמש בממשק שמיועד למסך הרכב.

בקטע הזה מוצגת תמונה כוללת של חוויית השימוש ב-AAOS.

לקבלת הנחיות עיצוב ליצירת אפליקציות למכוניות עם שירותי Google מובנים (AAOS + GAS), אפשר לעיין במאמר יצירת אפליקציות.

שנתחיל?

אפשר להשתמש במקורות המידע הבאים: