Android Automotive OS (AAOS) là một nền tảng thông tin giải trí được các nhà sản xuất ô tô tích hợp vào ô tô. Người lái xe có thể tải các ứng dụng tương thích xuống ngay trên ô tô mà không cần dùng điện thoại và sử dụng giao diện được thiết kế cho màn hình ô tô.

Mục này đưa ra thông tin tổng quan về trải nghiệm AAOS và hướng dẫn thiết kế khi tạo ứng dụng chạy trên ô tô tích hợp AAOS.

Để tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android dựa trên điện thoại hoạt động trên các xe tương thích với Android Auto, hãy truy cập Android Auto.