Ứng dụng Lịch

Lịch là một ứng dụng tham khảo dành cho Android Automotive có thể tuỳ chỉnh mà các OEM có thể triển khai và đồng bộ hoá với ứng dụng đồng hành của họ trên điện thoại của người dùng để hiển thị chế độ xem các sự kiện sắp tới trên màn hình ô tô.

Theo thiết kế, Lịch cho phép người dùng truy cập vào các sự kiện sắp tới của họ mà không gây mất tập trung cho người lái xe.

Giải phẫu

Cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về các thành phần chính của kiến trúc Lịch

Mô hình tương tác

Giải thích cách người dùng có thể xem các sự kiện sắp tới, di chuyển đến các sự kiện và gọi điện đến các sự kiện