Satırlar

Az miktarda metin ve başka seçenekler içeren satır bileşenini altı şablon destekler.

Çoğu şablonda, satırlarda işlem yapılabilir düğmeler de bulunabilir.

Şunları içerebilir:

  • Birincil metin (zorunlu), en fazla 2 satır; ikinci satır sarmalanır veya satır sonundan sonra gelir
  • İkincil metin (isteğe bağlı), özelleştirilebilir metin rengi içeren en fazla 2 satır
  • Birincil veya ikincil metinde isteğe bağlı satır içi simge veya resim
  • Bir alt menünün bulunduğunu belirten Caret (isteğe bağlı):

4 satır örneği

Şablon desteği

Aşağıdaki şablonlar satırları destekler:

Yönerge

Satırlar büyük ölçüde özelleştirilebilir ve çeşitli liste türleri oluşturmak için kullanılabilir: veri içeren listeler, resimli listeler vb.

Yalnızca liste şablonu için satır seçenekleri

Satır bileşeni için kullanılabilen genel özelliklere (birincil ve ikincil metin ve resim veya simge) ek olarak, Liste şablonundaki bir satır aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir:

  • Açma/kapatma anahtarı (isteğe bağlı)
  • Radyo düğmesi (isteğe bağlı, yalnızca seçilebilir listelerde kullanılır ve tüm satırlarında radyo düğmesi olması gerekir)
  • Sürüş sırasında 2 satıra kısaltılacak, daha uzun ikincil metin (yalnızca park edildiğinde görünür)
4 satır örneği

Yönerge

Açma/kapatma anahtarı bulunan bir satırda radyo düğmesi bulunamaz (tam tersi de geçerlidir). Ayrıca, anahtarlar veya radyo düğmeleri bulunan listelerde karatlar kullanılmaz. Bununla birlikte, bu seçeneklerden herhangi birinin bulunduğu bir satır, bir resim veya simge ve sarmalanan metin de içerebilir.