Bir hedefe ulaşma

Gezinme şablonunda, yönlendirme kartını yönlendirme durumundan ileti durumuna geçirerek ve bir varış mesajı görüntüleyerek (gezinme şablonundaki tüm güncellemeler gibi) yeni bir bakış açısıyla gelişi belirtebilirsiniz.

Ardından, ekranı tekrar yenilemek ve şablonun salt harita sürümünü göstermek için otomatik geçiş özelliğini kullanabilirsiniz.

Örnek akışı

Kullanıcı işlemi İşlemin gerçekleştirildiği yer İşlemden sonraki adım sayısı
Yönlendirme kartı, kullanıcıyı hedefe yönlendirir. Yönlendirme durumundaki gezinme şablonu
Kullanıcının yolculuğu sırasında gezinme şablonu
1
Kullanıcının hedefe vardığını belirten bir mesaj gösterilir. Mesaj durumunda gezinme şablonu
Bir mesaj gösteren gezinme şablonu
1
Uygulama zamanı geldiğinde karar verdiğinde (en az 8 saniye sonra) mesaj kaybolur ve kullanıcı yalnızca haritayı görür. Yalnızca harita içeren navigasyon şablonu
Gezinme şablonu; mesaj kayboldu
1