Akış örnekleri

Bu bölümdeki örneklerde, yaygın uygulama görevlerine yönelik akışlar oluşturmak amacıyla Android for Cars Uygulama Kitaplığı'ndaki şablonların nasıl sıralanacağı gösterilmektedir.

Bu örnek akışların çoğu, yalnızca navigasyon uygulamaları için kullanılabilen Gezinme şablonu ile sona erer. Diğer uygulamalar, akışın son adımı olarak bir gezinme uygulamasına geçerek bu akışların farklı sürümlerini kullanabilir. Örneğin, Konum ayrıntılarına erişme ve navigasyonu başlatma ve Mevcut ödeme yöntemini kullanarak satın alma konularına bakın.

Her akış, adım sayacının nasıl artırıldığıyla ilgili ayrıntılar içerir. Bağlam için Adım sayıları ve yenilemeler bölümüne bakın.

İzinler ve oturum açma

Sık kullanılan izin ve oturum açma görevleri için kullanıcı akışları

Yaygın gezinme görevleri için kullanıcı işlemleri akışları

Diğer yaygın senaryolar

Satın alma ve sesli iletişim gibi diğer senaryolara yönelik kullanıcı akışları