דרישות לגבי חוויית המשתמש באפליקציית המדיה

למידע נוסף על הדרישות לגבי אפליקציות מדיה, אפשר לעיין במקורות המידע הבאים: