חובה, אמור להיות בשימוש של אפליקציית MAY

הדרישות לגבי חוויית המשתמש מפורשות כהוראות שחייבים לעמוד בדרישות, שצריך לזהות או לציית להן. ככלל, אפשר להבין את התוויות האלה כך:

חובה נדרש (נאכף ב-API או באיכות של אפליקציות ל-Android למכוניות)
צריכה מומלץ
מאי אופציונלי

לקבלת פרטים, כולל דיון בנושא 'צריך' ו'לא צריך', ניתן לעיין במאמר המשמעות של 'חובה', 'צריך' ו'מאי'.