שיטות מומלצות

במדריכים שבספרייה הזו יש המלצות לגבי תכונות, דרישות ונקודות לקבלת החלטות למפתחים שקשורות לתוספים ל-Classroom.

הספרייה הזו מכילה את המדריכים הבאים: