שנתחיל?

במדריכים הבאים מוסבר מושגים וטכניים שיעזרו לכם להבין את הפיתוח של תוספים ל-Classroom. ההגדרות, הרצפים והכלים המתוארים מופיעים במסמכי התיעוד של התוספים.

מושגי מפתח ליצירה של תוסף ל-Classroom

בקטע הזה מפורטות שיטות מומלצות לעיצוב ולתכנון של תוסף ל-Classroom.

הגבלות

ההגבלות הבאות חלות על כל השילובים של תוספים ל-Classroom:

פעולות לביצוע

תמיכה

בכל שאלה או בעיה, אפשר לפנות למקורות המידע בדף התמיכה.