Node.js hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzlarında Google Workspace API çağıran bir uygulamanın nasıl kurulacağı ve çalıştırılacağı açıklanmaktadır.

Google Workspace hızlı başlangıç kılavuzları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme akışının bazı ayrıntılarını işlemek için API istemci kitaplıklarını kullanır. İstemci kitaplıklarını kendi uygulamalarınız için kullanmanızı öneririz. Bu hızlı başlangıç kılavuzu, test ortamı için uygun olan basitleştirilmiş bir kimlik doğrulama yaklaşımı kullanır. Üretim ortamı söz konusuysa uygulamanız için uygun olan erişim kimlik bilgilerini seçmeden önce kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Google Classroom API'ye istek yapan bir Node.js komut satırı uygulaması oluşturun.

Hedefler

 • Ortamınızı ayarlayın.
 • İstemci kitaplığını yükleyin.
 • Örneği oluşturun.
 • Örneği çalıştırın.

Ön koşullar

Bu hızlı başlangıcı çalıştırmak için aşağıdaki önkoşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Classroom'un etkin olduğu bir Google for Education hesabı.

Ortamınızı ayarlama

Bu hızlı başlangıç kılavuzunu tamamlamak için ortamınızı ayarlayın.

API'yi etkinleştirme

Google API'lerini kullanmadan önce bir Google Cloud projesinde etkinleştirmeniz gerekir. Tek bir Google Cloud projesinde bir veya daha fazla API etkinleştirebilirsiniz.

Bu hızlı başlangıç kılavuzunu tamamlamak için yeni bir Google Cloud projesi kullanıyorsanız OAuth izin ekranını yapılandırın ve kendinizi test kullanıcısı olarak ekleyin. Cloud projeniz için bu adımı zaten tamamladıysanız bir sonraki bölüme geçin.

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > OAuth izin ekranı'na gidin.

  OAuth izin ekranına gidin

 2. Uygulamanızın kullanıcı türünü seçin, ardından Oluştur'u tıklayın.
 3. Uygulama kayıt formunu doldurup Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.
 4. Şimdilik kapsam eklemeyi atlayıp Kaydet ve Devam Et'i tıklayabilirsiniz. Gelecekte Google Workspace kuruluşunuzun dışında kullanmak için uygulama oluşturduğunuzda, uygulamanızın gerektirdiği yetkilendirme kapsamlarını eklemeniz ve doğrulamanız gerekir.

 5. Kullanıcı türü olarak Harici seçeneğini belirlediyseniz test kullanıcılarını ekleyin:
  1. Test kullanıcıları bölümünde Kullanıcı ekle'yi tıklayın.
  2. E-posta adresinizi ve diğer yetkili test kullanıcılarınızı girip Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.
 6. Uygulama kaydı özetinizi inceleyin. Değişiklik yapmak için Düzenle'yi tıklayın. Uygulama kaydında sorun yoksa Kontrol Paneline Dön'ü tıklayın.

Bir masaüstü uygulaması için kimlik bilgilerini yetkilendirme

Son kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapmak ve uygulamanızda kullanıcı verilerine erişmek için bir veya daha fazla OAuth 2.0 İstemci Kimliği oluşturmanız gerekir. İstemci kimliği, tek bir uygulamayı Google'ın OAuth sunucularına tanımlamak için kullanılır. Uygulamanız birden fazla platformda çalışıyorsa her platform için ayrı bir istemci kimliği oluşturmanız gerekir.
 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Masaüstü uygulaması'nı tıklayın.
 4. Ad alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 6. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi, OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri altında görüntülenir.
 7. İndirilen JSON dosyasını credentials.json olarak kaydedip çalışma dizininize taşıyın.

İstemci kitaplığını yükleme

 • npm kullanarak kitaplıkları yükleyin:

  npm install googleapis@95 @google-cloud/local-auth@2.1.0 --save
  

Örneği oluşturma

 1. Çalışma dizininizde index.js adında bir dosya oluşturun.

 2. Dosyaya aşağıdaki kodu yapıştırın:

  classroom/quickstart/index.js
  const fs = require('fs').promises;
  const path = require('path');
  const process = require('process');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  const {google} = require('googleapis');
  
  // If modifying these scopes, delete token.json.
  const SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly'];
  // The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
  // created automatically when the authorization flow completes for the first
  // time.
  const TOKEN_PATH = path.join(process.cwd(), 'token.json');
  const CREDENTIALS_PATH = path.join(process.cwd(), 'credentials.json');
  
  /**
   * Reads previously authorized credentials from the save file.
   *
   * @return {Promise<OAuth2Client|null>}
   */
  async function loadSavedCredentialsIfExist() {
   try {
    const content = await fs.readFile(TOKEN_PATH);
    const credentials = JSON.parse(content);
    return google.auth.fromJSON(credentials);
   } catch (err) {
    return null;
   }
  }
  
  /**
   * Serializes credentials to a file comptible with GoogleAUth.fromJSON.
   *
   * @param {OAuth2Client} client
   * @return {Promise<void>}
   */
  async function saveCredentials(client) {
   const content = await fs.readFile(CREDENTIALS_PATH);
   const keys = JSON.parse(content);
   const key = keys.installed || keys.web;
   const payload = JSON.stringify({
    type: 'authorized_user',
    client_id: key.client_id,
    client_secret: key.client_secret,
    refresh_token: client.credentials.refresh_token,
   });
   await fs.writeFile(TOKEN_PATH, payload);
  }
  
  /**
   * Load or request or authorization to call APIs.
   *
   */
  async function authorize() {
   let client = await loadSavedCredentialsIfExist();
   if (client) {
    return client;
   }
   client = await authenticate({
    scopes: SCOPES,
    keyfilePath: CREDENTIALS_PATH,
   });
   if (client.credentials) {
    await saveCredentials(client);
   }
   return client;
  }
  
  /**
   * Lists the first 10 courses the user has access to.
   *
   * @param {google.auth.OAuth2} auth An authorized OAuth2 client.
   */
  async function listCourses(auth) {
   const classroom = google.classroom({version: 'v1', auth});
   const res = await classroom.courses.list({
    pageSize: 10,
   });
   const courses = res.data.courses;
   if (!courses || courses.length === 0) {
    console.log('No courses found.');
    return;
   }
   console.log('Courses:');
   courses.forEach((course) => {
    console.log(`${course.name} (${course.id})`);
   });
  }
  
  authorize().then(listCourses).catch(console.error);

Örneği çalıştır

 1. Çalışma dizininizde örneği çalıştırın:

  node .
  
 1. Örneği ilk kez çalıştırdığınızda erişimi yetkilendirmeniz istenir:
  1. Google Hesabınızda henüz oturum açmadıysanız istendiğinde oturum açın. Birden fazla hesapta oturum açtıysanız yetkilendirme için kullanılacak bir hesap seçin.
  2. Kabul et'i tıklayın.

  Nodejs uygulamanız Google Classroom API'yi çalıştırır ve çağırır.

  Yetkilendirme bilgileri dosya sisteminde depolanır. Bu nedenle, örnek kodu bir sonraki çalıştırmanızda yetkilendirme istenmez.

Sonraki adımlar