Cloud Search giúp bạn có thể tìm kiếm tất cả dữ liệu của tổ chức nhờ sự tiện lợi và độ tin cậy của cơ sở hạ tầng Google Cloud. API và SDK của Cloud Search giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận của Cloud Search đến những dữ liệu được lưu trữ trong các kho lưu trữ của bên thứ ba.
Đọc tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và chạy một ứng dụng bắt đầu nhanh nhỏ.
Kiểm tra tất cả tài nguyên và phương thức của API này. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương pháp để thử nghiệm với API này.
Nhận trợ giúp, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức